Фізична особа-підприємець Лукинський Владислав Валерійович, надалі «Виконавець» або «виконавець», з однієї сторони,
та
будь-яка дієздатна фізична особа, надалі «Замовник» або «замовник» або «споживач», з іншої сторони, що приймає (акцептує) умови викладеної оферти, мають право укласти Угоду на наступних умовах:

Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій дієздатній фізичній особі укласти Угоду (надалі – «Угода» або «Договір») на умовах, що викладені у цій оферті. Зазначена Угода є публічною, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Сплата коштів згідно цієї оферти свідчить про згоду з умовами Угоди, тобто про прийняття викладеної нижче оферти. В цьому випадку Угода буде вважатися укладеною.
Викладена нижче оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та інших положень законодавства України.
Договір, що укладений в результаті прийняття викладеної нижче Оферти, вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Замовника до Договору в цілому, а Замовник, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору.
Поняттям «товари» або «Товари» позначаються товари, які Замовник має можливість купити через Інтернет-магазин у Продавців з урахуванням умов цієї оферти.
Поняттям «Інтернет-магазин» позначається інтернет-магазин на веб-сайті за адресою: https://shop.plaza-outlet.com.ua/.
Поняттям «Продавці» або «продавці» (в однині – «продавець») позначаються фізичні особи-підприємці та/або юридичні особи, які здійснюють продаж товарів Замовникам з використанням Інтернет-магазину.
Замовниками є споживачі згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

1. Загальні положення.
1.1. Ця публічна оферта (надалі – «публічна оферта» або «оферта» або «Оферта») містить пропозицію до укладення змішаного договору, що містить елементи різних договорів на умовах, що викладені нижче у цій оферті.
1.2. Виконавець забезпечує функціонування Інтернет-магазину, надаючи Продавцям можливість розмістити у Інтернет-магазині інформацію про товари, що продаються Продавцями, а Замовникам – можливість оформити електронне замовлення на купівлю товарів у Продавців та оплатити товари.
1.3. Виконавець здійснює сприяння укладенню угод (договорів) між Продавцями та Замовниками з урахуванням умов цієї оферти.
1.4. Згідно умов цієї оферти, Виконавець:
– доводить до відома потенційних Замовників інформацію про Продавців та про їх товари на веб-сайті Інтернет-магазину;
– забезпечує функціонування Інтернет-магазину, щоб у Замовників була можливість розмістити електронне замовлення на придбання товарів у Продавців, оплатити товари, які Замовник бажає придбати у Продавців, а у Продавців (через їх електронний кабінет на веб-сайті Інтернет-магазину) – щоб була можливість переглядати розміщені Замовниками замовлення для їх виконання Продавцями;
– Виконавець (як повірений) за дорученням та від імені Продавців (як довірителів) має право отримувати кошти від Замовників за придбання товарів у Продавців у безготівковій формі та перераховувати на банківський рахунок Продавців суму коштів у розмірі вартості товарів, оплачених Замовниками, за вирахуванням винагороди Виконавця, письмово погодженої з Продавцями;
– виконує інші зобов’язання у відповідності до умов цього Договору.
1.5. Продавці самостійно укладають договори купівлі-продажу товарів з Замовниками (споживачами) з урахуванням умов цієї оферти, продаючи товари через Інтернет-магазин.
1.5.1. Продавці є продавцями товарів для Замовників при продажу товарів через Інтернет-магазин.
1.5.2. Продавці самостійно виконують замовлення Замовників, отримані через Інтернет-магазин, з урахуванням умов цієї оферти.
1.5.3. Продавці самостійно несуть відповідальність за належну якість та кількість товару, його асортимент та належність пакування, при продажу товарів через Інтернет-магазин.
1.6. Приймаючи умови цієї публічної оферти, Замовник надає згоду на те, що Виконавець має право залучити для належного виконання свої зобов’язань згідно цієї оферти будь-яких фізичних осіб-підприємців та/або інших суб’єктів господарювання за вибором Виконавця.
1.7. Приймаючи умови даної Оферти, Замовник підтверджує, що:
А) на момент укладення Угоди йому виповнилось 18 років та він є повністю дієздатним;
Б) інформація, що надається під час укладення Угоди, є правильною, достовірною та актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Виконавця.
1.8. Оферта може бути відкликана Виконавцем у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Замовником), про що Виконавець розміщує відповідне повідомлення на веб-сайті Інтернет-магазину.
1.9. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться в Інтернет-магазині, належать Виконавцеві та/або іншій особі, з яким Виконавець уклав відповідний договір, і не можуть використовуватись третіми особами без попередньої письмової згоди Виконавця та/або іншої особи, з яким Виконавець уклав відповідний договір про використання таких об’єктів.

2. Порядок прийняття умов оферти та інші умови.
2.1 Дана Оферта носить характер публічної оферти згідно чинного законодавства України та має належну юридичну силу. Безумовним прийняттям умов цієї оферти вважається здійснення Замовником платежу в рахунок оплати товарів, які Замовник має намір придбати у Продавців через Інтернет-магазин.
2.2. Виконавець залишає за собою право самостійно змінювати положення даної Оферти у будь-який час, вказавши в тексті Оферти, що викладена на сайті https://shop.plaza-outlet.com.ua/offer/, дату її останньої зміни. Перед вчиненням кожного нового замовлення, Замовник зобов’язується самостійно перевіряти оновлення редакції Оферти, яка доступна на сайті Виконавця за адресою https://shop.plaza-outlet.com.ua/offer/.
2.3. Якщо Замовник не згоден хоча б з одним пунктом Оферти, то він не має права придбавати товари через Інтернет-магазин.
2.4. Виконавець має право надавати Замовнику за цією Офертою також інші супутні послуги у випадку необхідності.
2.5. Ціна товару на сайті Інтернет-магазину може бути змінена Продавцем або Замовником в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Замовником товар, якщо замовлення підтверджене Виконавцем, зміні не підлягає.

3. Порядок виконання Угоди.
3.1. Для купівлі товару через Інтернет-магазин, Замовник обирає відповідний товар на сайті Інтернет-магазину та замовляє його, розміщуючи електронне замовлення на товар, додаючи його у розділ «Кошик» на веб-сайті https://shop.plaza-outlet.com.ua/.
3.1.1. У вартість товарів, що продаються через Інтернет-магазин, включений податок на додану вартість (20%) згідно законодавства України.
3.2. Надалі, Замовник здійснює оформлення електронного замовлення, обираючи спосіб доставки обраного товару або його самовивіз та переходить до розділу оплати товару. При цьому, Замовник отримує через Інтернет-магазин код ідентифікатора замовлення, що дозволяє індивідуалізувати конкретне замовлення.
3.2.1. Після оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину на електронну пошту Замовника надійде лист з банківськими реквізитами для здійснення оплати товару, що свідчитиме про підтвердження замовлення Виконавцем.
3.2.2. Товари мають бути оплачені Замовником протягом 1 (одного) банківського дня з моменту отримання реквізитів для оплати на електронну пошту Замовника.
При оплаті товарів Замовник обов’язково повинен вказати код ідентифікатора замовлення.
Якщо оплата буде здійснена із запізненням і якщо інше не буде вирішено Виконавцем, Виконавець має право не приймати замовлення до виконання, а кошти у такому випадку повертаються Замовникові.
3.3. Оплата товару має бути здійснена Замовником з посиланням на ідентифікатор замовлення з використанням платіжної системи, що діє в Україні згідно законодавства України.
При оформленні замовлення Замовник може здійснити оплату за допомогою платіжної картки Visa або Mastercard на сайті Інтерент-магазину. Провайдер електронних платежів АТ КБ “ПРИВАТБАНК” та АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.
Товар вважається оплаченим з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.
3.4. Доставка товарів Замовникам здійснюється та організовується Продавцями після оплати товару Замовником:
– Доставка може здійснюватися через службу кур’єрської доставки в обране Замовником відділення або кур’єром на вказану Замовником адресу після здійснення оплати за товар.
– Вартість доставки за тарифами служби кур’єрської доставки оплачується Замовником при отриманні замовлення. Термін доставки визначається за правилами служби кур’єрської доставки.
– Якщо Замовник обере самовивіз товару, то самовивіз здійснюється з ТРК «PLAZA SPORT OUTLET» (м. Київ, проспект Степана Бандери, 20-Б).
3.5. У разі відмови Замовника від придбаного товару, можливість його повернення Продавцеві визначається згідно законодавства України. Виконавець не гарантує повернення товару. У випадку, коли повернення можливе, Замовник отримує назад сплачену суму з вирахуванням вартості зворотної доставки товару Продавцю та/або інших відрахувань, пов’язаних з поверненням товару, якщо інше не буде передбачено згідно законодавства України.
3.6. Виконавець має право відмовити Замовнику в підтвердженні замовлення, розміщеного через Інтернет-магазин, у випадку відсутності відповідного товару у Продавців та/або з інших причин, за які Виконавець не несе відповідальності та/або на які Виконавець не впливає.
3.7. Якщо Замовник помилково оформив замовлення через Інтернет-магазин, Замовник має право внести зміни до замовлення або анулювати (відкликати) замовлення шляхом направлення повідомлення Виконавцеві на електронну адресу: shop@plaza-outlet.com.ua.
3.8. Усі електронні документи, повідомлення, інша інформація в електронній формі, що може створюватися в процесі виконання Угоди, зберігається та опрацьовується Виконавцем в електронній формі, а також Продавцями – в частині виконання замовлень, що стосуються продажу товарів таких Продавців.
3.9. Паперові копії електронних документів, що можуть створюватися в процесі виконання Угоди, можуть бути виготовлені та отримані згідно умов цієї Оферти та з урахуванням положень законодавства України.
3.10. Вибір мови, що використовується під час укладення та виконання Угоди, може бути здійснений на сайті Інтернет-магазину (у нижньому правому куті на кожній сторінці веб-сайту Інтернет-магазину – відповідно обравши українську, російську чи англійську мову).
3.11. Здійснюючи оплату товарів, які Замовник має намір купити через Інтернет-магазин у Продавців, Замовник підтверджує, що ознайомлений з такими умовами:

3.11.1. Умови і порядок обміну (повернення) товару:

3.11.1.1. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості:
Згідно частини 1 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати від Продавців:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
Споживач має право пред’явити одну з вимог, передбачених частиною першою статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів») зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.
Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев’ятою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів».
Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).
Вимоги, встановлені частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця (імпортера).
Вимоги споживача, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів») доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

3.11.1.2. Права споживача при придбанні товару належної якості:
Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», затверджується Кабінетом Міністрів України.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

3.12. Гарантійні зобов’язання та тривалість гарантійних строків щодо Товарів, які продаються через Інтернет-магазин, встановлюються Продавцями та зазначаються Продавцями у документах, що супроводжують Товари при їх продажу.
На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Гарантійне зобов’язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.

3.13. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

4. Обов’язки Виконавця:
– Виконавець зобов’язується належним чином виконувати свої обов’язки згідно умов цієї оферти.

5. Обов’язки Замовника:
– Замовник зобов’язується знайомитися з текстом Оферти і перевіряти наявність змін до Оферти.
– Замовник зобов’язується вчасно забезпечувати Виконавця всією необхідною інформацією для виконання Угоди. При нестачі необхідної інформації Виконавець залишає за собою право не виконувати Угоду.
– Замовник зобов’язується вчасно оплачувати замовлені товари, в іншому випадку виконання Угоди може бути зупинено або припинено на розсуд Виконавця.
– Замовник зобов’язується зберігати документи, що підтверджують оплату товарів.
– Замовник зобов’язується не розголошувати інформацію щодо доставки замовлень, включаючи номери накладних, поштових або кур’єрських відправлень.
– Замовник зобов’язується не використовувати замовлений товар у підприємницьких цілях.

5.1. Якщо Замовник бажає розірвати цю Угоду, Замовник має право здійснити таке розірвання до моменту отримання Товару за умови повідомлення про це Виконавця електронною поштою за адресою: shop@plaza-outlet.com.ua із зазначенням контактного номеру телефону Замовника.

6. Відповідальність сторін та інші положення.
6.1. Замовник несе повну відповідальність за правильність заповнення всіх пунктів особистих даних. У разі надання помилкових відомостей Замовником, з Виконавця повністю знімається відповідальність за виконання замовлення.
6.2. Для виконання замовлень Замовника Виконавець має право залучати агентів і посередників та/або будь-яких інших третіх осіб.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати Замовника пов’язані з помилками, пропусками, перервами в роботі, видаленням файлів, дефектами, затримками в роботі при передачі даних і т.п., що сталися не з вини Виконавця.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за дії служб і сервісів, що використовуються для виконання Угоди, за будь-які технічні поломки або дефекти тощо (зокрема, у функціонуванні банків, поштових служб, служб доставки, інтернет-провайдерів, емейл-сервісів, платіжних систем і т.д.)
6.5. Виконавець не має будь-яких гарантійних зобов’язань перед Замовником щодо товарів, придбаних через Інтернет-магазин.
6.6. Виконавець має право на зміну або видалення без попередження Замовника будь-якої інформації, розміщеної на сайті Інтернет-магазину.
6.7. Продавці самостійно несуть відповідальність за товари, що продаються через Інтернет-магазин, їх кількість та якість, безпечність, за відповідність товарів положенням Закону України «Про захист прав споживачів» та іншим вимогам законодавства України. Продавці самостійно врегульовують із Замовниками усі питання та претензії щодо товарів, проданих через Інтернет-магазин.
6.8. Продавці самостійно несуть відповідальність за правомірність використання усіх знаків для товарів і послуг (зокрема, щодо товарів, що продаються Продавцями, зображень таких товарів тощо), об’єктів авторського права, інших об’єктів інтелектуальної власності, що використовуються для оформлення Інтернет-магазину.
6.9. Виконавець не несе відповідальності за товари, що продаються через Інтернет-магазин, їх кількість та якість, безпечність, за відповідність товарів положенням Закону України «Про захист прав споживачів» та іншим вимогам законодавства України.
Виконавець не несе відповідальність за доставку товарів.
6.10. Послуги з використанням Інтернет-магазину надаються «як є». Виконавець не гарантує безумовного збереження облікового запису Замовника та/або будь-якої іншої інформації Замовника, внесеної Замовником в процесі використання Інтернет-магазину.
6.11. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками та іншими третіми особами стосовно змісту, належності та повноти інформації про товари, яка розміщена в Інтернет-магазині, за якість та доставку товарів, що продаються в Інтернет-магазині, за оплату товарів, та за виконання інших зобов’язань, що виникають в процесі укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів, укладених між Замовниками та Продавцями.
6.12. Продавці несуть відповідальність за належність, повноту, достовірність та законність усієї інформації про товари, що викладена в Інтернет-магазині.

7. Форс-мажор.
7.1 Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за Угодою у разі настання обставин непереборної сили, які виникли поза волею Сторін, і таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити доступними їм засобами.
7.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Угоди, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
7.3. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений сертифікатом Торгово-промислової палати України.

8. Вирішення спорів.
8.1. У разі виникнення розбіжностей і суперечок, пов’язаних з виконанням умов Угоди, сторони вирішують їх шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

9. Прикінцеві положення
9.1. Усі повідомлення, які передбачені Угодою і Офертою, та надсилаються Виконавцем Замовникові, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Замовником при оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину.
9.2. Претензії щодо виконання Угоди, запити про надання інформації і т.п. приймаються Виконавцем за наступними контактними даними:
Фізична особа-підприємець: ЛУКИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
адреса: 04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, будинок 20-Б
електронна пошта: shop@plaza-outlet.com.ua
телефон: 0 800 300 220 (графік роботи: з 10:00 до 22:00)
9.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Угоди та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами законодавства України.
9.4. Виконавець збирає та опрацьовує персональні дані Замовників (зокрема: прізвище, ім’я, по батькові; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти тощо) з метою виконання умов Угоди.
9.5. Здійснюючи укладення Угоди, Замовник дає згоду на збір та опрацювання персональних даних щодо себе, а також інформації про споживчі переваги і покупки в процесі використання Інтернет-магазину.
Дані, які надає Замовник під час реєстрації та/або розміщення замовлення через Інтренет-магазин будуть використовуватися Виконавцем для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, відправки телекомунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, за допомогою телефону тощо) рекламних пропозицій, інформації про акції, розіграші, спеціальні пропозиції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Виконавця, Продавців, в інших комерційних цілях.
Володільцем персональних даних є Виконавець для цілей цієї Угоди.
Замовник дає право Виконавцеві та Продавцям здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: включати персональні дані до бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності). Виконавець повинен дотримуватися законодавства про захист персональних даних.
Персональні дані, надані Замовниками Виконавцеві, можуть бути передані Продавцям та третім особам (службам доставки, банкам, тощо), які залучаються для виконання цієї Угоди.
9.6. Замовник попереджений про те, що Виконавець не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

10. Інформація про Виконавця:
Найменування Виконавця: Фізична особа-підприємець ЛУКИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Місце реєстрації фізичної особи – підприємця: 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ЇЖАКЕВИЧА, будинок 56/1
Місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця: 04123, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ЇЖАКЕВИЧА, будинок 56/1
Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця: 3077411553
Адреса електронної пошти: shop@plaza-outlet.com.ua
Адреса інтернет-магазину: https://shop.plaza-outlet.com.ua/

11. Інформація про Продавців:
Найменування: Фізична особа-підприємець: САВЧЕНКО ПОЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Місце реєстрації фізичної особи – підприємця: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35, кв. 46
Місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 35, кв. 46
Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця: 22909211860
Адреса електронної пошти: alpinashopua@gmail.com
Адреса інтернет-магазину: https://shop.plaza-outlet.com.ua/